31Май2023

Онлайн дарителство развиват във Варна

ODF-Varna

Платформа за он-лайн дарения ще набира средства в подкрепа на дейността на Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна“. С развиването на съвременните технологии, едно от най-големите предизвикателства за насърчаване на дарителството е достигане до повече дарители.

Първата активна виртуална платформа за он-лайн дарения ще заработи във Варна. Тя е ще бъде интегрирана в сайта на Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна“ – www.odfv.org. Тя ще включва непрекъснато обновяващ се списък на проекти на местни неправителствени организации, които търсят финансиране от дарители за реализиране на своите идеи, конкретната търсена сума и набраните до момента средства.

Обществен дарителски фонд за Варна се ангажира с разпределянето на набраните средства за различни каузи към съответните неправителствени организации под формата на грантове и отчитане на резултатите от финансираните проекти към дарителите. Фонда има натрупан опит в областта на отпускането на грантове, който ще позволи успешното реализиране на тази дейност. Той е една от малкото организации в България, която системно работи за развитие на местното дарителство. През 2013 г. Обществен дарителски фонд за Варна финансира проекти на 23 НПО и неформални групи за над 62 000 лв.

Виртуалната платформа за онлайн дарителство е част от проект „Повишаване на капацитета на НПО от Варненска област за набиране на средства от частни дарители и изграждане на дарителска култура, ориентирана към проекти за развитие“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовиямеханизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

В рамките на проекта се предвижда още да се повиши капацитета на НПО за работа с дарители, което ще доведе и до повишаване на тяхната финансова устойчивост. Ще бъдат обучени над 20 НПО от Варненска област за набиране на средства чрез Дарителство по ведомост, Маркетинг, свързан с кауза, Дарителски кръг, Онлайн кампании, Директен дебит, Ефективни благотворителни събития и др.

В същото време, проектът ще обучи и „промотъри на дарителство“ от средите на бизнеса, за да улесни връзката между НПО и техните потенциални дарители. Добавената стойност на проекта е свързана с това, че се въвеждат два нови инструмента, които улесняват редовното даряване към НПО: Виртуална платформа за онлайн дарителство и Наръчник за НПО и техните дарители.

За повече информация по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“: www.ngogrants.bg;