23Септември2023

От 3 до 5 проекта ще участват в третия Дарителски кръг ЗА ВАРНА

ODF-Varna

Днес изтича срокът в който организациите могат да подават проекти с които да участват в третия Дарителски кръг „За Варна”, организиран от Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна", който ще се проведе на 7 август 2013 година. Ще бъдат избрани от 3 до 5 проекта.

Третия Дарителски кръг „За Варна“ ще се стреми да събере най-малко 3000 лева за всеки от одобрените с конкурс проекти. Постъпилите предложения ще се оценяват от Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна” и Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ).

Дарителски кръг „За Варна” обединява прогресивно мислещи хора, които имат интерес да даряват в подкрепа на граждански инициативи за позитивна социална промяна. Срещите на кръга дават възможност на дарителите да влязат в пряк контакт с организации и неформални групи от гражданското общество, които представят интересни идеи, свързани с подобряване на качеството на живот в общността.

Можете да предложите своите проекти за разглеждане и предварителна селекция, като попълните и изпратите формуляра за участие на електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 22.07.2013г. ФОРМУЛЯРЪТ можете да изтеглите оттук. За повече информация: Изпълнителен директор на Обществен дарителски фонд за Варна - Анна Радева, тел.: 0888334410

Дарителският кръг се организира с подкрепата на ФРГИ, която е лицензиран партньор на The Funding Network, UK, в разпространението на модела отворен дарителски кръг в България.