31Май2023

Майско издание на Дарителски кръг ЗА ВАРНА

stela eneva

Утре във Варна ще се проведе второто издание на Дарителски кръг „За Варна”. На 28 май от 18 ч. в Арт Салона на радио Варна четири проекта ще бъдат представени на потенциални дарители. Събитито ще бъде открито от Европейската шампионка от Параолимпийските игри - Стела Енева.

Четирите проекта са избрани след конкурс. Техните основни послания са за развитие на спорта, като инструмент за социално включване на уязвими групи, детско и младежко развитие и утвърждаване активния, здравословен начин на живот във всички възрасти.

Това са:
„Различни, но можещи” на Спортен клуб „Одесос 2008” – проектът включва обучение на младежи, напускащи домове за лица, лишени от родителска грижа за водни спасители и фехтовка за лица с увреждания

„Седмица на движението” на неформална група Street Dance Zoom – идеята на проекта е Варна да бъде част от европейската седмица на движение MOVEWEEK, чрез улични и масови танци и демонстрация на адаптирани спортове: „достъпна” разходка с участието на хора с увреждания, баскетбол на инвалидни колички, тенис на маса и др.

„Мисли бързо – математика, стратегия, концентрация” на Сдружение с нестопанска цел „Бридж клуб за нашия град” е проект, целящ създаване на условия за младежко развитие и социално включване чрез придобиване на умения за работа в екип, стимулиране на логическото мислене и програмиране.

„Спорт и здраве за малки и големи” на Сдружение „Евроинтеграция” цели утвърждаване активния здравословен начин на живот във всички възрасти

„Дарителски кръг” е иновативен модел за обединяване на индивидуални дарители за финансиране на проекти за социална промяна. Създава възможност за директен контакт между организациите, които търсят средства и дарителите.

Обществен дарителски фонд за Варна се стреми да създаде мрежа от прогресивно мислещи хора, които вярват във филантропията като инструмент за позитивна социална промяна. Ние развиваме дарителството като начин на живот на съвременния човек, който разбира, че солидарността в обществото е важна за създаване на по-добри условия на живот за всички.

Моделът „Дарителски кръг" е въведен и разпространяван в България от Фондация "Работилница за граждански инициативи". ФРГИ е лицензиран партньор, част от мрежата на The Funding Network, UK, (Финансиращата мрежа във Великобритания), която от 2002 година насам обединява индивидуални дарители за финансиране на проекти за социална промяна.