25Февруари2024

АОФБ Начало Новини ПОКАНА за Общо събрание 2017

ПОКАНА за Общо събрание 2017

1

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация на обществените фондации в България”, с протоколно решение от 15.02.2017 г., свиква Общо събрание на 01.04.2017 г. от 10:00 ч. в седалището на сдружението: гр. Стара Загора, ул. „Граф Н. Игнатиев” № 14 при следния дневен ред:

1. Приемане на Отчет на дейността на Сдружение „Асоциация на Обществените Фондации в България“ за периода от 2013-2016 година.
2. Приемане на промени в Устава на Сдружение „Асоциация на Обществените Фондации в България“.
3. Освобождаване на членовете на Управителния съвет и избиране на нови членове на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на Обществените Фондации в България“.
4. Избиране на контрольор на Сдружение „Асоциация на Обществените Фондации в България“.
5. Обсъждане на основни насоки и програма на дейността за периода от 2017-2020 година на Сдружение „Асоциация на Обществените Фондации в България“.
6. Разни.