21Април2024

За нас

Асоциацията на обществените фондации в България (АОФБ) е учредена през месец април 2005 година от шест обществени фондации, работещи в градовете Благоевград, Чепеларе, Пазарджик, Стара Загора, Габрово и Тутракан.

Създаването и развитието на тези организации беше подкрепено от Пилотната програма за обществени фондове и социални предприятия, на Каунтърпарт Интернешънъл България, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID).

В мисията на всяка от обществените фондации е заложен стремеж да се подкрепя развитието на гражданското общество чрез набиране на дарения и насочването им към инициативи, които отговарят на обществени нужди.

АОФБ е разрастваща се структура, постоянно отворена към присъединяването на нови членове. Към момента в нея членуват 12 организации, чийто териториален обхват е близо 30% от територията на страната.

Цели: Основната цел на асоциацията е да подкрепя развитието на филантропията чрез популяризирането на модела на обществената фондация и изграждането на капацитета на съществуващите обществени фондации в България.

Дейности на АОФБ:

• Представлява обществените фондации в комуникацията им с правителството, масмедиите, националните и международни донори.
• Лобира за развитието на обществените фондации и филантропията като цяло.
• Развива партньорски взаимоотношения между обществените фондации и национални корпоративни донори, желаещи да даряват на регионално ниво.
• Развива мрежата на обществените фондации в България и им осигурява обучения и техническа подкрепа, както и ги информира за национални и международни събития, свързани с предмета им на дейност.
• Идентифицира и подкрепя нови инициативи за създаване на обществени фондации в България и съдейства за разпространението на модела.