25Февруари2024

АОФБ ДАРИ НА АОФБ

Дари на АОФБ

Сметка на АОФБ:

Първа инвестиционна банка
бул. "Цар Симеон Велики" 104
гр. Стара Загора 6000

IBAN: BG94 FINV 9150 10BG N0HF HZ
BIC: FINVBGSF


Сдружение "Асоциация на обществените фондации в България" е регистрано в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието, под № 20060202001