Работата в мрежа, предпоставка за успех

DSCN3270

Двадесет и пет представители на училища, детски заведения, социални служби и общинска администрация от общините Мъглиж, Гурково, Николаево и Опан участваха в обучение предназначено за групи от специалисти в малките селища.

Обучението цели да развие капацитет, по места където няма достатъчно развити социални услуги за деца, за да съдействат за ранна диагностика, рехабилитация, превенция на изоставянето, неадекватна грижа за тази група деца.

Представител на Асоциацията на обществените фондации в България участва в последния модул от поредицата обучения, на тема „Партньорство и работа в мрежа за планиране и реализиране на местни социлно-образователни политики за деца с проблеми в развитието”. Даниела Димитрова говори за Асоциация на обществените фондации в България като действена форма за партньорство и работа в мрежа.

Участниците бяха запознати с основните изисквания при разработване и реализиране на социални проекти. Те бяха запознати с възможностите за европейско финансиране, както и с местно финансиране от Обществените фондации по места.

Семинарът беше организиран от Гражданско сдружение ”Алтернатива 55”, в рамките на проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”, който се се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество ".