13Август2020

АОФБ Членове Фондация Обществен дарителски фонд – Стара Загора

Фондация Обществен дарителски фонд – Стара Загора

Фондация "Обществен дарителски фонд – Стара Загора" е учредена на 10 юни 2003г. с обединените усилия на десетки неправителствени организации и общественици. Фондът оказва конкретна помощ при разработване и осъществяване на стратегии, програми и проекти в социалната сфера. Той развива и утвърждава идеалите на гражданското общество. Целта му е да акумулира средства за финансиране на значими за цялата общност проекти. Фондът насърчава сътрудничеството между органите на местното самоуправление, бизнес средите и неправителствените организации. Принципите на Фонда позволяват прякото участие на гражданите в определянето на приоритетите на местното развитие, чрез публични форми, на които се прави оценка на нуждите на общността.

Надеждите на инициаторите на Фонда са, че чрез привличане на максимално широка съпричастност, ще се съживи българската традиция на благотворителност. Стара Загора носи белега на този възрожденски дух. По време на опожарявания, бедствия, в години на трудности и немотия, в града винаги се развива обществен живот, подпомагат се културни инициативи, мобилизират се силите за решаване на местни проблеми. От 80-те години на 19 век в града ни работят дружества, подпомагащи различни аспекти от развитието му, като Ученолюбиво дружество, поставило си за цел разпространението на полезни знания, чрез даване на сказки и театрални представления и построяването на сграда за театрални представления; Дружество "Св. Пантелеймон" - с цел безплатно лечение на болни граждани в собствена болнична сграда; Опълченско дружество, целящо построяването на паметник на загиналите опълченци и руски бойци и грижа за материално и морално подпомагане на живите опълченци и техните семейства. Със своята помощ и благотворителна дейност в историята на града остават имената на Николаки Стоилов, Теофано Попова, Митрополит Методи Кусев и още много други.

Контакти:
Фондация “Обществен дарителски фонд – Стара Загора”
ул. „Граф Игнатиев” 14,
Стара Загора 6000
Тел./факс: 042/ 602-155
www.fund-sz.org