13Август2020

АОФБ Членове Фондация "Обществен фонд - Чепеларе"

Фондация "Обществен фонд - Чепеларе"

Мисия на фонда: Фондът като организация на общността, работи за осигуряване на устойчиво развитие на общността чрез насърчаване на благотворителността и подпомагане реализацията на гражданските инициативи, съответстващи на местните нужди.

Цели на организацията:

1. Да подпомага развитието на общността на Община Чепеларе чрез посрещане на нуждите и разрешаване на проблемите на местно ниво;
2. Да стимулира диалога и постигането на консенсус в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми;
3. Да насърчава сътрудничеството между общината, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие;
4. Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местното развитие;
5. Да обедини човешки и финансови ресурси и да ги насочи към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността;
6. Да инициира, осъществява или оказва помощ на конкретни проекти и програми, съдействащи за развитие на общността;
7. Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи обществени фондове по света.

Контакти:

Фондация „Обществен фонд – Чепеларе”
гр. Чепеларе 4850

ул. „Станционна” 2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.fond-chepelare.alle.bg