13Август2020

АОФБ Членове Фондация „Обществен благотворителен фонд – Благоевград”

Фондация „Обществен благотворителен фонд – Благоевград”

Мисията на Фондация „Обществен благотворителен фонд – Благоевград”, като организация на общността на Община Благоевград, е да работи за осигуряване устойчиво развитие на общността чрез насърчаване на благотворителността и подпомагане реализацията на граждански инициативи, съответстващи на местните нужди.

Цели на фонда:
1. Да подпомага развитието на общността на Община Благоевград чрез посрещане на нуждите и разрешаване на проблемите на местно ниво;
2. Да стимулира диалога и постигането на консенсус в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми;
3. Да насърчава сътрудничеството между общината, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие;
4. Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местното развитие;
5. Да обедини човешки и финансови ресурси и да ги насочи към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността;
6. Да инициира, осъществява или оказва помощ на конкретни проекти и програми, съдействащи за развитие на общността;
7. Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи обществени фондове по света.

Контакти:
Благоевград
ул. „Трайчо Китанчев” № 1
Обществен благотворителен фонд - Благоевград
тел./факс: 073 /830008
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.