13Август2020

АОФБ Членове Фондация "Обществен дарителски фонд - Тутракан"

Фондация "Обществен дарителски фонд - Тутракан"

Обществен дарителски фонд - Тутракан е създаден през 2004.

Сфера на дейност:
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Развитие на местни общности, квартални сдружения
Предоставяне на дарения/грантове
Мисия на организацията:
Осигуряване на устойчиво развитие на общността чрез насърчаване на благотворителността и подпомагане на реализацията на граждански ...
Цели на организацията:
Да подпомага развитието на общността на община Тутракан чрез посрещане на нуждите и разрешаване на проблемите на местно ниво, да стимулира диалога и постигането на консенсус в общността при идентифицирането на местни нужди и проблеми, да насърчава сътрудничеството между бизнеса, нестопанските организации и Общината за устойчиво местно развитие; Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне на приоритетите на местното развитие.

Контакти:
гр. Тутракан 7600
ул. „Трансмариска” 6,

Фондация „Обществен дарителски фонд – Тутракан”

e-mai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.