13Август2020

АОФБ Членове Фондация "Обществен фонд - Лом"

Фондация "Обществен фонд - Лом"

Обществената фондация "Обществен фонд" град Лом е учредена на 04.10.2005 г. от представители на неправителствени организации, бизнеса и местната власт.

Ролята на Обществения фонд
Обществения фонд служи на общността като набира постоянен капитал за филантропски цели и работи по потребностите на общността. Основната роля на обществения фонд е да бъде източник на грантове и осигурава финансирането на други неправителствени организации или обществени групи за изпълнението на тяхната мисия или проекти.

Цели на "Обществен фонд" град Лом
Да подпомага развитието на филантропията и да помага на дарителите да реализират успешно своите благотворителни намерения.
Да стимулира диалога и постигането на консенсус в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми.
Да насърчава сътрудничеството между общината, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие.
Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне на приоритетите на местното развитие.
Да обедини човешките и финансови ресурси и да ги насочи към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността.
Да инициира, осъществява или оказва помощ за конкретни проекти и програми, съдействащи за развитието на общността.
Да насочва разпостранението на модела на обществената фондация в България и обмяна на опит със сходни фондации в страната и чужбина.

За контакти:
гр. Лом 3600
ул. Славянска 2, ет.2
тел: 0971 66473
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.fund-lom.org