13Август2020

АОФБ Членове Обществена Фондация “Мостове над Тунджа” – Ямбол

Обществена Фондация “Мостове над Тунджа” – Ямбол

Обществена Фондация “Мостове над Тунджа” – Ямбол e доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Учредена е на 3 октомври 2005г., когато 49 граждани, представители на различни сектори и етноси от региона правят дарения и подкрепят идеята.

Основни дейности:
1. Системно проучване и анализ на местните нужди;
2. Мобилизиране на общността и гражданските сдружения за разрешаване на идентифицираните от гражданите проблеми;
3. Организиране на кампании за набиране на средства;
4. Организиране на конкурси за финансиране на проекти в приоритетни области, определени от самите граждани;
5. Управление и разпределение на средствата на местни и чуждестранни дарители чрез открити и ясни процедури и на конкурсен принцип.

За контакти:
гр. Ямбол 8600
ул. "Ал. Стамболийски" № 14, ет. 2, стая 3
тел.: 046/662-881
www.ofmt.weebly.com