13Август2020

АОФБ Членове Фондация "Обществен дарителски фонд за Варна"

Фондация "Обществен дарителски фонд за Варна"

Фондация "Обществен дарителски фонд за Варна" е учредена на 28 февруари 2012г. Мисията на Фонда е да развива местното дарителство като фактор за развитие и повишаване качеството на живот в общността. Фондът стимулира широкото гражданско участие за решаване на проблеми чрез акумулиране на дарителски средства за конкретни проекти, съдействащи за развитие на местната общност на територията на община Варна.

За да постигне своята мисия Обществен дарителски фонд за Варна подкрепя:
 
Сътрудничеството  между гражданите, местната власт, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие;
Социално-уязвими групи от населението за социалното им включване, интегриране и личностна реализация;
Разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местното развитие;
Развитие на благотворителността и дарителството


За контакти:

бул. „Княз Борис I”  115,
Дворец на културата и спорта, офис 1069
Варна 9000

тел.0888334410, 0899196364
ел. поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.facebook.com/#!/fundVarna
www.odfv.org