02Юни2020

АОФБ Членове Фондация "Обществен фонд - Русе"

Фондация "Обществен фонд - Русе"

Фондация "Обществен фонд - Русе" е основана на 04.02.2011 г.

Мисия на Фонда:
Фондация "Обществен фонд - Русе" ще работи за стимулиране и вдъхновяване на местната благотворителност, ще създава култура на дарителство, ще осигурява прозрачно разходване на средствата, ще подкрепя широк спектър от каузи и ще осигурява взаимодействие между всички заинтересовани страни да решаване на проблеми и повишаване качеството на живот в общността.

Целите на Фонда са:
1. Да подпомага развитието на общността в град Русе;
2. Да насърчава сътрудничеството между гражданите, местната власт, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие;
3. Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне на приоритетите на местното развитие;
4. Да обединява човешки и финансови ресурси и да ги насочва към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността;
5. Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции;
6. Да акумулира и преразпределя средства за финансиране на значими за цялата общност проекти;
7. Да създаде ясни правила на работа, широка публичност и консенсусно решаване на приоритетни проблеми на общността, които да възраждат дарителството и активират гражданското участие на всеки, независимо от материалното му състояние;
8. Да стимулира междусекторните партньорства: привлича различни заинтересовани странни да си сътрудничат при решаването на проблеми на общността;
9. Да помага на дарителите по- лесно да осъществяват своите благотворителни намерения – консултира ги относно сфери и каузи, които се нуждаят от подкрепа и подходи за ефективно решаване на проблеми. Също така, осъществява контрол над разходването на дарителските средства от финансираните лица и организации, и дава обратна връзка на дарителите, както и на общността като цяло за ефекта ат направените дарения;
10. Да насърчава създаването на работни контакти и обмяна на опит с действащи обществени фондове в страната и чужбина;
11. Да осигурява добавена стойност към финансираните проекти: освен финансов принос, обществената фондация ще мобилизара доброволен труд и други форми на нефинансов принос към проектите на НСО;
12. Да подкрепя широк спектър от каузи без да се ограничава в едно направление;
13. Фондацията работи за:
- Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура;
- Подпомагане на социално слабите, инвалидите или лицата нуждаещи се от грижи;
- Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
- Защита на човешките права или околната среда;
- Други цели, определени със закон;

За контакти:
Фондация "Обществен фонд - Русе"
ул. „Драгоман” 6, гр. Русе
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.: 0886976464