02Юни2020

АОФБ Начало Събития ПОКАНА за Общо събрание

ПОКАНА за Общо събрание

1

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация на обществените фондации в България”, с протоколно решение от 23.03.2013 г., свиква Общо събрание на 27.04.2012 г., в седалището на сдружението гр. Стара Загора, ул. ”Граф Николай Игнатиев” 14, от 15:00 часа, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на дейността на Сдружение „Асоциация на обществените фондации в България” за 2012 година.
2. Приемане на основните насоки и програма на дейността за периода 2013 – 2014 година на Сдружение „Асоциация на обществените фондации в България”
3. Промени в органите на управление. Избор на нов член на Управителния съвет на основание чл.24 (4) Устава на Сдружение „Асоциация на Обществените Фондации в България”.
4. Разни